Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Formlar

Formlar

Ekler

10-yemek-bursu-basvuru-formu excel.xlsx
2018 - 2019 ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ YÖNERGE-ÇALIŞTIRMA VE UYGULAMA ESASLARI.doc
2018-2019-comu-beslenme-yardimi-uygulama-esaslari.docx
BURS VE BARINMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ.docx
Faaliyet bilgilendirme formu.pdf
form-4 kısmi zamanlı öğrenci DEVAM ÇİZELGESİ.xls
Havuz üye formu.pdf
Kısim Zamanlı Öğrenci SGK İlişik Taahhütnamesi (Ek3) (1).pdf
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu (Ek1).pdf
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI TALEP VE KOMSİYON FORMLARI.pdf
Kısmi Zamanlı Öğrenci Hazırlanacak Belgeler (Ek2).pdf
Kısmi zamanlı öğrenci puantajı.xls
Konaklama istek formu.doc
müsabaka gözlemci formu.pdf
Taşıt talep formu.doc
Tiyatro grupları doldurulması gereken form.xls
Topluluklar için web alanı talep formu.doc
Yolluk ücreti için doldurma Kılavuzu.pdf