Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kültür Şube Tanıtım

Kültür Şube Müdürlüğü

Dairede Kültür hizmetleri öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda belirtilen hizmetler yürütülür.

a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yaparak öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karlaşmalara katılmalarını sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda; Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde:

1) ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
2) KONFERANS SALONLARI
3) ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
4) STANDLAR


1) ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Topluluğu Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösteren 120 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu Topluluklar dönem başında bildirmiş oldukları programlar doğrultusunda faaliyetler göstermektedir. Gerçekleştirmiş oldukları bu etkinlikler ile üniversite içi ve dışı sosyal hayata katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca; üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında temsil etmektedirler.

2) KONFERANS SALONLARI
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren iki adet konferans salonu bulunmaktadır. mevcut salonlardan biri Süleyman Demirel Konferans Salonu; 345 koltuk kapasitesi ve teknik donanımı ile tüm Çanakkale iline hizmet vermektedir. Bir yıl boyunca tahmini olarak 467 etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Diğer salonumuz Terzioğlu Yerleşkesinde Manfred Osman Troya Kültür Merkezinde bulunan Sevim Buluç Oditoryumu ise 550 kişilik kapasitesi ile etkinliklerimize hizmet vermektedir.

3) ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fakülte ve Yüksek Okullardan seçim ile belirlenmiş yirmi bir tane öğrenci temsilcisi bulunmaktadır. bu öğrenci temsilcileri bir araya gelerek Öğrenci Temsilci Kurulunu oluşturmuş olup faaliyet göstermektedir.