Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci Toplulukları

         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Topluluğu Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösteren 168 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu Topluluklar dönem başında bildirmiş oldukları programlar doğrultusunda faaliyetler göstermektedir. Gerçekleştirmiş oldukları bu etkinlikler ile üniversite içi ve dışı sosyal hayata katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca; üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında temsil etmektedirler.

Ekler

2017 Yılı İçerisinde Düzenlenen Bazı Topluluk Etkinlikleri.docx
Akademik Danışmanlar Listesi.xlsx
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI ÇALIŞMA ESASLARI.docx
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞUNDA İZLENİLECEK AŞAMALAR.docx
Örnek Tüzük.doc
Topluluk Başkanları Listesi.xlsx