Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Satın Alma Tanıtım

Satınalma Şube Müdürlüğümüzün görevleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bütçesinde bulunan harcama kalemlerinden öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını, öğrenci vepersonelimize ilkyardım ve sağlık hizmetlerini sunan Mediko Baş Tabipliğinin ihtiyaçlarını ilgili Şube Müdürlükleri ile de iletişim kurarak satın almaktır.

Öğrenci ve personelimizin servise hazır yemek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için merkez ve ilçeler dahilinde servise hazır yemek ihalelerini yapmak ve satınalma evraklarını hazırlayarak ödemeye hazır hale getirmektir.

Üniversitemiz öğrencilerinden kurulan Öğrenci Topluluklarının ihtiyaçlarıda ödeneklerimiz dahilinde karşılanmakta ve öğrencilerimize yaptıkları etkinliklerle ilgili olarak destek verilmektedir.

Rektörlüğümüze bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları öğrencilerimizin daha iyi şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için daire başkanlığımızca ödenekler dahilinde karşılanmakta ve Şube Müdürlüğümüzce işlemleri takip edilmektedir.