Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Beslenme Şube Tanıtım

PERSONEL

Daire Başkanlığımızda bulunan şubede; Uzman Diyetisyen olan Şube Müdürü ile yazı işleri memuru görev yapmaktadır. Şubeye bağlı olarak; merkez yerleşkelerde yer alan yemekhanelerde toplam altı yemekhane sorumlusu çalışmaktadır.

1

Uzm. Diyetisyen Tuğba ÖLMEZ

T. Şube Müdürü

2

Bilg. İşl. Pınar ÇETİN

Yazı İşleri Memuru

3

Gıda Müh. Onur Emre UZUNOĞLU

ÖSEM Yemekhanesi Sorumlusu

4

Gıda Tek. Eda AKAT BAŞARAN

Anafartalar K. Yemekhanesi Sorumlusu

5

Hasan Basri YILMAZ

İlahiyat F. Yemekhanesi Sorumlusu

6

Servet YILMAZ

Teknik Bilimler MYO Yemekhanesi Sorumlusu

7

Ayhan SARI

Yamaç Yemekhanesi Sorumlusu + ÇOMÜKART Dolum Görevlisi

8

Gökhan KIZILCIK

Rektörlük Yemekhanesi Sorumlusu + ÇOMÜKART Dolum Görevlisi

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Öğrenci ve personelimize üniversitemizin yemekhanelerinde sunulan yemek hizmetinin;

 • Organizasyonunu sağlamak,
 • Yemek ihalesi, teknik şartnamesi, kontrol formu, sözleşmenin ilgili bölümlerini hazırlamak,
 • Üniversite öğrenci ile personel ve ÇOMÜ-Kreş öğrencilerinin aylık menüsünü hazırlamak,
 • Kontrol ve denetimini yapmak,
 • Oluşabilecek sorun ve şikâyetlere çözüm bulmak,
 • Yeni açılacak olan yemekhaneleri planlamak ve kurmak,
 • Var olan yemekhanelerde iyileştirici düzenlemeler yapmak,
 • Memnuniyet arttırıcı faaliyetler planlamak ve uygulamak/uygulatmaktır.

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı işbirliği ile üniversitemizde hizmet veren çay ocağı, kantin ve kafeteryalarda;

 • Kontrol ve denetim yapmak,
 • Türk Gıda Koteksine uygunluğunu kontrol etmektir.

YEMEK HİZMETİ

Yemek İhalesi:

 • Tüm yemekhanelerimizde güz ve bahar dönemlerinde öğle ve akşam yemeği ile ara ve yaz dönemlerinde sadece öğle yemeği olan; malzeme dâhil taşımalı yemek pişirme, dağıtıma, yemek servisi ve yemek servisi sonrası temizlik hizmetleri işi için ihale hazırlanmaktadır.
 • Yemek hizmeti bu ihaleyi kazanan ve karşılıklı 01 Ocak-31 Aralık tarihlerini kapsayacak şekilde bir yıllık sözleşme imzalanan özel yemek firması ile yapılmaktadır.

 

Merkez Yerleşkeler, Biga, Çan, Bayramiç, Yenice, Ezine, Ayvacık, Lapseki ve Gelibolu’da bulunan yemekhanelerimiz ile Gökçeada’da bulunan yemekhanemizde öğrenci ve personelimize verilmek üzere 2020 yılı yemek hizmeti alımı için iki ayrı ihale yapılmıştır. Bu ihalelere göre;

 • Merkez ve tüm ilçelerdeki (Gökçeada hariç) yemek hizmeti Ahmet MISIRLI-Ertem Yemek Fabrikası
 • Gökçeada’daki yemek hizmeti Sebahattin BOZTEPE-GYF Yemek Fabrikası tarafından yapılmaktadır.

 

İşleyiş, Denetim, Kontrol:

 • Firmanın aşçıbaşı, diyetisyeni/gıda mühendisi, firma yetkilisi ile Şube Müdürü Uzman Diyetisyen ile karşılıklı bilgi alışverişi (depo bilgisi, öğrenci/personel istekleri, pişirme teknikleri gibi) yaparak öğle ve akşam yemeği menüsü aynı olacak şekilde aylık olarak menü hazırlanmaktadır.

 

 • Bu menü; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi resmî sitesinin ana sayfası (comu.edu.tr), yemekhanelerdeki duyuru panoları ve ÇOMÜKART telefon uygulamasından ilan edilmektedir.

 

 • Hazırlanan öğün; yetişkin bireylerin günlük enerji ve besin gereksinmesinin 2,5/5’ini karşılayacak şekilde; ortalama 1200 – 1400 kcal ve 27 – 33 g protein içermektedir.

 

 • Her iki firma; kendisine önceden bildirilen bu menüdeki yemekleri Çanakkale/Kepez ve Gökçeada’da bulunan kendilerine ait mutfaklarda hazırlayıp pişirmekte ve yemekhanelerimize taşıdıktan sonra yemek servisini yapmaktadır.

 

 • Özellikle merkez ve ilçelerdeki yemek hizmetini veren firmanın bu iş için kullandığı mutfağı TSE’den alınmış son kabul tarihli “İş Yeri-Yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları için kurallar” başlıklı TS 8985 belgesine sahiptir.

 

 • Bu mutfak; Şube Müdürlüğümüzce rastgele gün ve saatlerde haftada en az iki kez denetlenip kontrol edilmektedir. Ayrıca “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mutfak ve Yemekhane Denetim Komisyonları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi”ne istinaden kurulan Mutfak ve Merkez Yemekhane Denetim Komisyonunca yılda en az iki kez olmak üzere denetim ve kontroller yapılmaktadır.

 

 • Tüm yemekhanelerde öğle ve akşam olarak iki kez yemek servisi yapılmakta olup; örgün öğretim için (öğle) 11:30-14:00 ve ikinci öğretim için (akşam) 16:00-18:30 saatleri arası hizmet verilmektedir.

 

 • Merkez yemekhanelerimizde verilen yemek hizmeti; sürekli olarak burada bulunan yemekhane sorumlularınca kontrol edilmektedir.

 

 • İlçe yemekhanelerimizde ise yukarıda adı geçen Yönergeye istinaden her ilçede bulunan Fakülte/MYO/YO bünyesinde kurulan İlçe Yemekhane Denetim Komisyonu tarafından ayda en az bir kez denetlenmektedir.

 

 • Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan ve hizmetin nasıl verileceği hakkında ayrıntılı bilgi veren teknik şartname maddelerine uygun olarak hazırlanan “Yemekhane Kontrol Formu” yemekhane sorumluları ve ilçe komisyonlarınca ay sonunda doldurularak şubemize teslim edilmektedir.

 

 • Bu formlardaki eksiklikler ve varsa Daire Başkanlığımıza ulaştırılan şikâyetler firmaya bildirilip uyarılmakta ve düzeltici faaliyetler istenmekte olup tekrarlanmaması sağlanmaktadır. Aksi takdirde sözleşmede belirtilen ceza işlemleri uygulanmaktadır.

 

YEMEK ÜCRETLERİ VE SATIŞI

 

ÇOMÜKART:

Yemekhanelerimizde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın ÇOMÜKART Proje Geliştirme Ekibinin kurduğu turnike sistemi uygulanmaktadır.

 

ÇOMÜKART sahibi olan öğrenci ve personelimiz; Kart Dolum Görevlisine ihtiyaç duymadan her gün 10:00-24:00 saatleri arasında kendileri dolum işlemini kiosk cihazı ile yapabilmektedirler.

 

 • ÖSEM’de 2,
 • Anafartalar Yerleşkesinde 1,
 • İlahiyat Fakültesinde 1,
 • Biga İİBF’nde 1

                                                      olmak üzere 5 yemekhanede kiosk cihazı bulunmaktadır.

 

Diğer yemekhanelerde ise mevcut Kart Dolum Merkezlerinde saat 11:30-14:00 ve 16:00-18:30 saatleri arasında yükleme yapılabilmektedir.

 

Kart dolum işlemini yapan öğrenci ve personelimiz yemek ünitelerinin girişindeki turnikelere kartlarını okutup yemek hizmetinden faydalanmaktadır.

 

YEMEK ÜCRETLERİ:

ÇOMÜ Yönetim Kurulu Kararı ile 09 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan yemek ücretleri aşağıdaki gibi uygulanmaktadır:

 

Merkez ve ilçeler için;

 

1. Kart Geçimi

2. ve Daha Fazla Kart Geçimi

(Aynı gün içinde)

Öğrenci

3,00 TL

10,00 TL

İdari Personel, Sözleşmeli Personel

5,00 TL

10,00 TL

Akademik Personel

7,00 TL

10,00 TL

4/D Personeli, Vizeli İşçiler

10,00 TL

10,00 TL

Misafirler

10,00 TL

10,00 TL

 

Gökçeada için;

 

1. Kart Geçimi

2. ve Daha Fazla Kart Geçimi

(Aynı gün içinde)

Öğrenci

3,00 TL

13,00 TL

İdari Personel, Sözleşmeli Personel

5,00 TL

13,00 TL

Akademik Personel

7,00 TL

13,00 TL

4/D Personeli, Vizeli İşçiler

13,00 TL

13,00 TL

Misafirler

13,00 TL

13,00 TL

 

 

BESLENME YARDIMI

 

Yemek Bursu:

 • Kayıtlı öğrenci sayıları,
 • Bir yıl önceki sayılar,
 • Bütçe imkânları

 

dikkate alınarak tespit edilen ve maddi imkânı yeterli olmayan öğrencilerimizin yemekhanelerde günde bir öğün ücretsiz olarak yemek hizmetinden yararlanmaları sağlanmaktadır.