Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

            Misyonumuz; üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ders dışı zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla fiziki alanlar sağlamak ve bunlardan öğrencilerimizin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almaktır.

Vizyonumuz

            Vizyonumuz; tüm öğrencilerimizin barınma, beslenme ihtiyaçlarının tam olarak ve modern tesislerle karşılanmasını sağlamak. Üniversitemizi öğrencilerimizin kampüs dışına çıkmadan tüm sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini karşılayacak olanaklar sunan bir üniversite haline getirmek. Sunduğu hizmet kalitesi ve modern tesisleri ile öğrencilerinin sadece akademik çalışmalara yönelmelerini sağlayan örnek ve çağdaş bir üniversite olmak. Mezunlarını sadece meslekleriyle değil, kültürel bilgi ve becerileriyle de çağdaş birer insan konumuna getirmek. Öğrencilerimize ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmelerine imkân verecek hizmetler sunmak. Öğrencilerimizi ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmalarını sağlayarak çağdaş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak. Öğrencilerimizin Atatürkçü ve laik bireyler olarak yetişerek sosyal sorumluluk sahibi bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.