Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İç Kontrol

Birim Kamu Hizmetleri Standart Tablosu

İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

2020 ÇOMÜ İdari Faaliyet Raporu

2018-2019-2020 Birim Faaliyet Raporları

2016- 2017  Birim Kalite Güvence Raporları

SKSD Birim Görev Tanımı

İş Akış Şemaları

Görev Tanımı Formları

İş Yükü Tablosu

İç Kontrol Güvence Beyanı

Birim İç Kontrol Standartları Eylem Planı

 

Ekler

2016- Kalite Güvence Raporu.docx
2017 -Kalite-Guvence-Raporu.docx
2018-Faaliyet-Raporu.docx
2019-Faaliyet-Raporu.docx
2020 Faaliyet Raporu .docx
2020-ÇOMÜ- İdare-Faaliyet-Raporu.pdf
Arşiv Birimi İş Akış Süreci .docx
Beslenme Şube Müdürlüğü Görev Tanımı.docx
Beslenme Yardımı İş Akış Şeması .doc
Birim İç Kontrol Standartları Eylem Planı - 2021.xlsx
ÇOMÜ Kart Dolumu ve Yemek Fişi Satışı İş Akış Şeması.doc
Görev, Yetki ve Sorumluluklar.docx
İç Kontrol Güvence Beyanı.PDF
İç-Kontrol Bilgilendirme Broşürü.pdf
Kültür Şube Birimi İş Akış Şeması.docx
Kültür Şube Öğrenci Topluluğu Kurma Süreci İş Akış Şeması.docx
Kültür Şube Öğrenci Toplulukları İş Akış Şeması.docx
Merkezlerimiz İş Akış Şeması.docx
Özel Yemek Firması İle Yapılan İşlemlerin İş Akış Şeması.doc
Satınalma Şube Müdürlüğü Görev Tanımı.docx
Satınalma-Muhasebe ve Taşınır iş akış şeması 2018.docx
SKSD Birim Görev Tanımı.docx
SKSD İş Yükü Tablosu 2021-son.docx
SKSDB Personel İş Akış Şemaları 2021.docx
Spor Şube Birimi İş Akış Şeması..docx
Spor Şube Müdürü Görev Tanımı.docx
Tüketilen Günlük Yemek Sayıları İş Akış Şemaları.doc
Yazı İşleri İş Akış Şeması.doc
Yazı İşleri ve Kültür Şube Müdürlüğü Görev Tanımı.docx
Yemek İkramları İle İlgili İş Akış Şeması.doc