Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kültür Şube Tanıtım

Kültür Şube Müdürlüğü

Dairede Kültür hizmetleri öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda belirtilen hizmetler yürütülür.

a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yaparak öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karlaşmalara katılmalarını sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda; Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde:

1) ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Topluluğu Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösteren topluluklar bulunmaktadır. Bu Topluluklar dönem başında bildirmiş oldukları programlar doğrultusunda faaliyetler göstermektedir. Gerçekleştirmiş oldukları bu etkinlikler ile üniversite içi ve dışı sosyal hayata katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca; üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında temsil etmektedirler.

 

2) KONFERANS SALONLARI ve KONGRE MERKEZİ
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 1 adet konferans salonu ve 1 adet kongre merkezi bulunmaktadır. Terzioğlu Yerleşkesi, Troia Kültür Merkezinde bulunan Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu 514 kişilik kapasiteye sahiptir. Bunun dışında Troia Kültür Merkezi dört adet amfi ile etkinliklerimize hizmet vermektedir. Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi, İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu 1200 kişi kapasiteli olup etkinliklerimize hizmet vermektedir.

 

3) ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakültei Yüksek Okullar ve Meslek Yüksek Okullarından seçim ile belirlenmiş  öğrenci temsilcileri bulunmaktadır. Bu öğrenci temsilcileri bir araya gelerek Öğrenci Temsilci Kurulunu oluşturmuş olup faaliyet göstermektedir. Öğrenci Temsilcisinin görevleri; temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek, Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek, fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/ Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek, temsil ettiği birimdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, temsil ettiği birimlerdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek.