Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci Konseyi

ÇOMÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte, Yüksek Okullar ve Meslek Yüksek Okullarından seçim ile belirlenmiş birimlerin öğrenci temsilcileri bulunmaktadır. Bu öğrenci temsilcileri bir araya gelerek Öğrenci Konseyini oluşturmuş olup faaliyet göstermektedir.

Öğrenci Konseyi seçim ve çalışma esasları için üniversiteye bağlı mevzuata uygun yönerge bulunmaktadır. Yönergenin amacı bu konseyin seçim ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

               Öğrenci Konseyi’ni oluşturan üye ve organları bulunmaktadır bunlar; Bölüm/program öğrenci temsilcileri, -Bölüm/program öğrenci temsilcileri kurulu,-fakülte/ yüksekokul/ konservatuar/ meslek yüksekokulu/enstitü öğrenci temsilcisi, -öğrenci konseyi genel kurulu, -öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu, -öğrenci konseyi yönetim kurulu, -öğrenci konseyi denetleme kurulu ve öğrenci konseyi başkanından oluşur.

                                                                        

ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI GÖREVLERİ;

  • Etkinliklerde ÇOMÜ öğrencilerini temsil etmek.
  • Öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek
  • Kurul adına alınan kararların duyurulmasını sağlamak.
  • Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi kurultayına sunmak
  • Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında üniversitenin senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak

 

 

 

 

 

 

Ekler

13 Haziran 2020 tarihli 31154 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği.pdf
ÇOMÜ Öğrenci Temsilciler Konseyi Yönergesi (Senato).docx