Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci Konseyi

ÇOMÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte, Yüksek Okullar ve Meslek Yüksek Okullarından seçim ile belirlenmiş 35 tane birim öğrenci temsilcisi bulunmaktadır. Bu öğrenci temsilcileri bir araya gelerek Öğrenci Konseyini oluşturmuş olup faaliyet göstermektedir.

Öğrenci Konseyi seçim ve çalışma esasları için üniversiteye bağlı mevzuata uygun yönerge bulunmaktadır. Yönergenin amacı bu konseyin seçim ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

               Öğrenci Konseyi’ni oluşturan üye ve organları bulunmaktadır bunlar; Bölüm/program öğrenci temsilcileri, -Bölüm/program öğrenci temsilcileri kurulu,-fakülte/ yüksekokul/ konservatuar/ meslek yüksekokulu/enstitü öğrenci temsilcisi, -öğrenci konseyi genel kurulu, -öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu, -öğrenci konseyi yönetim kurulu, -öğrenci konseyi denetleme kurulu ve öğrenci konseyi başkanından oluşur.

                                                                         SEÇİM ESASLARI;

 • Öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için uygulanacak seçim takvimini Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı her yıl Ekim ayı içerisinde öğrenci konseyi seçim takvimini belirler ve takip eden kasım ayında gerçekleştirilir.
 • Seçim kurulu: Seçime katılacak ilgili birimde kayıtlı öğrencileri gösteren seçmen listelerini hazırla. Seçim tarihinden en az 15 gün önce ilan eder ve seçimden 1 hafta önce seçim listeleri kesinleştirir.
 •     Öğrenci temsilciliği seçimleri gizli oy ve açık sayım esaslarına göre il öğrenci seçim kurulu sorumluluğunda yapılır. Seçim sonuçları ilgili seçim kurulu tarafından 2 gün içerisinde ilan edilir.
 •     Seçim sonuçlarına itiraz sonucun açıklandığı günden sonra seçim kuruluna yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazları kurul 2 iş günü içerisinde karara bağlar ve dekanlık/ yüksekokul/ enstitü müdürlüğüne iletir ve iptal edilmesi durumunda 1 hafta içerisinde seçimler yenilenir.

ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI GÖREVLERİ;

 • Etkinliklerde ÇOMÜ öğrencilerini temsil etmek.
 • Öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek
 • Kurul adına alınan kararların duyurulmasını sağlamak.
 • Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi kurultayına sunmak
 • Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında üniversitenin senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak

 

 

ÖĞRENCİ KONSEYİ’NİN ETKİNLİKLERİ

 • 29 Mart 2017 “2017 Gözü ile 1915” Konferansı, Troia Kültür Merkezi’nde düzenlenmiştir.

 

 • 25 Şubat 2017 “Ayvacık Yukarıköy Deprem Bölgesi Ziyareti” gerçekleştirilmiştir.

 

 • 09 Nisan 2017 “Gençlik Buluşmaları” isimli konferansı,  Troia Kültür Merkezi’nde düzenlenmiştir.
 • 10 Mart 2017 Öğrenci Konseyi Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

 

 • 12 Mart 2017 Bayramiç Teknik Gezi düzenlenmiştir.

 

 • 09-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz 25. Kuruluş Yıldönümü Öğrenci Şenliklerinde etkinlikler gerçekleştirmiştir.

 

 • 19 Mayıs 2017 Güzelyalı Gezi Etkinliği düzenlenmiştir.

 

 

 

Ekler

2016-2018 Dönemi Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Temsilci Listesi (1 Sayfa).docx