Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yazı İşleri Birimi Tanıtım

Yazı İşleri Biriminde yapılan faaliyetler; 

 • Gelen, giden evrak işlemleri,
 • Personel izin ve sağlık raporlarının takibi,
 • Başkanlık Web Sitesinin düzenlenmesi, güncellenmesi, takibi,
 • Beslenme Yardımının birimlere göre dağılımının yapılması ve yazışmalarının takibi (Beslenme Yardımı: Kayıtlı öğrenci sayıları, bir yıl önceki sayılar ve bütçe imkânları dikkate alınarak tespit edilen ve maddi imkânları yeterli olmayan öğrencilerimizin yemekhanelerde günde 1 öğün ücretsiz olarak yemek hizmetinden yararlanmaları sağlanmaktadır.
 • Birim Faaliyet Raporlarının,
 • İç Kontrol Eylem Planının,
 • Kalite Güvencesi Raporlarının ve diğer raporların hazırlanması,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Başkanlığın işlerini yürütmek (KVK kapsamındaki toplantı ve eğitimlere katılmak),
 • Tüm Başkanlık yazışmaları Yazı İşleri Birimi tarafından yürütülmektedir.

Arşiv Hizmetleri:

 • Arşiv Hizmetlerine ilişkin olarak yazışmaların yapılması
 • Evrak ve dokümanların hazırlanması
 • Belgelerin Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak dosyalanması
 • Üniversitemizin merkez arşivinin işleyişine uygun olarak, yönetmelikler doğrultusunda, dosyalama ve tasfiye işlerinin yapılmasını sağlamaktır.