Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Formlar

Formlar

Ekler

2021-2022 ÇOMÜKısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları.doc
2022-2023 Beslenme Yardımı Başvuru Formu excel.xlsx
2022-2023 ÇOMÜ-Beslenme Yardımı Uygulma Esasları-.docx
Burs ve Barinma Koordinatorlugu Yönergesi.docx
Kısim Zamanlı Öğrenci SGK İlişik Taahhütnamesi (Ek3).pdf
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu (Ek1).pdf
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Formu (Ek4).pdf
Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi (Ek5).xls
Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj (Ek6).xls
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerden İstenen Evraklar (Ek2).pdf
Konaklama istek formu.doc
Müsabaka Gözlemci Formu.pdf
mutfak kontrol formu.pdf
Taşıt Talep Formu.doc
Tiyatro İstatistik Formu.XLSX
Web Alanı Tahsis Formu.doc
yemekhane kontrol formu.pdf
Yolluk Ücreti Doldurma Kılavuzu.pdf