Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Formlar

Formlar

Ekler

2019-2020 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları.doc
2019-2020 ÇOMÜ-Beslenme Yardımı Uygulma Esasları-.docx
2019-2020-Beslenme Bursu Basvuru Formu .xlsx
Burs ve Barinma Koordinatorlugu Yönergesi.docx
Kısim Zamanlı Öğrenci SGK İlişik Taahhütnamesi (Ek3).pdf
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu (Ek1).pdf
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Formu (Ek4).pdf
Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi (Ek5).xls
Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj (Ek6).xls
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerden İstenen Evraklar (Ek2).pdf
Konaklama istek formu.doc
Müsabaka Gözlemci Formu.pdf
Taşıt talep formu.doc
Tiyatro grupları doldurulması gereken form.xls
Topluluklar için web alanı talep formu.doc
Yolluk Ücreti Doldurma Kılavuzu.pdf