Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Spor Şube Tanıtım

İŞİN TANIMI

 Öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlıklarını korumak ve geliştirmek, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla belirlenen bir program çerçevesinde Spor Şubesince çeşitli spor etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu sayede disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

· İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,

· Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

· Öğrencilerinin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ve dengeli gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor faaliyetleri organize etmek,

· Üniversitemiz akademik ve idari personelin açılan spor hizmetleri ve tesislerden yararlanabilmelerini sağlamak,

· Her yıl geleneksel olarak düzenlenen üniversite içi spor şenliklerinin organizasyonunu yapmak,

 · Spor hizmetleri ile ilgili teklif ve önerilerini bir üst amirine sunmak,

 · Spor faaliyetleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak, takip etmek ve kayıtları tutmak,

 · Yapılan faaliyetlerin istatistiklerini tutmak; istendiğinde ve belirli dönemlerde raporlamak,

 · Spor birimi ile ilgili evrakların standart dosya planına göre dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

2020 ÇOMÜ SPOR TAKIMLARI NIN KATILACAĞI FAALİYETLER

ORGANİSAZYON

BRANŞ

TARİH

KATEGORİ

TÜSF GRUP

BADMİNTON

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

BASKETBOL

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

FRİZBİ

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

FUTBOL

2019-2020

ERKEK

TÜSF GRUP

HENTBOL

2019-2020

ERKEK

TÜSF GRUP

JUDO

2019-2020

ERKEK

TÜSF GRUP

KARATE

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

MASA TENİSİ

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

MUAY THAİ

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

SALON FUTBOLU

2019-2020

KADIN

TÜSF GRUP

SPOR TIRMANIŞ

2019-2020

ERKEK

TÜSF GRUP

TAEKWONDO

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

TENİS

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

VOLEYBOL

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF GRUP

WUSHU

2019-2020

ERKEK/ KADIN

TÜSF ÜNİLİG

KORUMALI FUTBOL

2019-2020

ERKEK

2019  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR TAKIMLARININ KATILDIĞI  FAALİYETLERİ

 

ORGANİSAZYON

BRANŞ

TARİH

KATEGORİ

Toplam Sporcu

1

TÜSF Grup

BASKETBOL

16-20 Aralık 2019

ERKEK/ KADIN

 

22

2

TÜSF  Grup

BASKETBOL 3x3

02-04 Nisan 2019

KADIN

4

3

TÜSF Grup

BASKETBOL 3x3

18-21 Haziran 2019

KADIN

4

4

TÜSF 2.Lig

BADMİNTON

08-12 Mart 2019

ERKEK/ KADIN

10

6

TÜSF Süper Lig

FUTBOL

10-17.05.2019

ERKEK

23

7

TÜSF Grup

HENTBOL

17-21 Aralık 2019

ERKEK

15

8

TÜSF Grup

JUDO

15-17 Nisan 2019

ERKEK

1

9

TÜSF 1.Lig

MASA TENİSİ

13-17 Mart 2019

ERKEK

4

10

TÜSF Süper Lig

MASA TENİSİ

13-17 Mart 2019

KADIN

3

11

TÜSF  Grup

MUAY THAİ

25Nisan-01Mayıs 2019

ERKEK/ KADIN

12

12

TÜSF 1.Lig

SALON FUTBOLU

29Nisan-03Mayıs 2019

KADIN

13

13

TÜSF Koç fest

SPOR TIRMANIŞ

06-07 Mayıs 2019

ERKEK

1

14

TÜSF 2.Lig

TENİS

05-08 Mayıs 2019

ERKEK/ KADIN

12

15

TÜSF 2.lig

VOLEYBOL

09-13Aralık 2019

ERKEK

15

16

TÜSF Koç fest

VOLEYBOL

17-21 Nisan2019

KADIN

12

17

TÜSF  Grup

WUSHU

17-20 Nisan 2019

ERKEK/ KADIN

14

18

TÜSF Ünilig

KORUMALI FUTBOL

02 Şubat-27 Nisan 2019

ERKEK

26

19

TÜSF Koç fest

TRİATLON

24 Nisan 2019

ERKEK/ KADIN

2

 

Toplam

 

 

 

193