Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları

Ekler

Arşiv Birimi İş Akış Süreci .docx
Beslenme Yardımı İş Akış Şeması .doc
ÇOMÜ Kart Dolumu ve Yemek Fişi Satışı İş Akış Şeması.doc
Kültür Şube Birimi İş Akış Şeması.docx
Kültür Şube Öğrenci Topluluğu Kurma Süreci İş Akış Şeması.docx
Kültür Şube Öğrenci Toplulukları İş Akış Şeması.docx
Merkezlerimiz İş Akış Şeması.docx
Özel Yemek Firması İle Yapılan İşlemlerin İş Akış Şeması.doc
Satınalma-Muhasebe ve Taşınır iş akış şeması 2018.docx
Spor Şube Birimi İş Akış Şeması..docx
Tüketilen Günlük Yemek Sayıları İş Akış Şemaları.doc
Yazı İşleri İş Akış Şeması.doc
Yemek İkramları İle İlgili İş Akış Şeması.doc